تعهد

از ویکی حقوق

تعهد در لغت یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.[۱]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368