دادگستری و پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دادگستری و پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات نام مقاله ای از حسن محسنی و همایون رضایی نژاد بوده که در شماره دوم دوره چهارم (پاییز و زمستان 1391) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.

چکیده

سامانه‌ی مدیریت پرونده های قضایی با هدف تسریع در دادرسی و افزایش کارایی آن در راستای تحلیل های اقتصادی دادرسی و ارزشیابی و بررسی کارآمدی آن به عنوان نوعی منطق نتیجه مدار در بسیاری از کشورهای و از جمله کشور ما مورد پذیرش قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه نوپا و در عین حال پیشرفته است. زدودن تشریفات از دادرسی و آیین آن نیز به دو شکل «تشریفات‌زدایی حقوقی» و «تشریفات زدایی مادی» در حقوق قضایی در حال وقوع است. هدف نوع دوم استفاده از ابزارهای نرم به جای وسایل سخت در دادگستری به منظور ارتقاء کارآمدی ابزارهای مورد استفاده است. به تشریفات زدایی مادی به عنوان نتیجۀ استفاده از مدیریت پرونده های قضایی در حقوق ایران توجه شده اگر چه وضعیت قوانین و مقررات موجود ناکافی و نوپاست و توجه به برخی محدودیت ها در راستای اجرای بهتر در آن لازم به نظر می رسد.

کلیدواژه ها

  • مدیریت پرونده های قضایی
  • رایانه
  • اینترنت
  • تشریفات نرم و تشریفات سخت

مواد مرتبط