شنود

از ویکی حقوق

به ضبط یا استماع مکالمات تلفنی دو یا چند نفر به منظور دستیابی به محتوای آن شنود یا رهگیری گفته می‌شود. این شیوه را باید بسیار محدود نمود.[۱]

منابع

  1. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514276