ماده ۱۹۳ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۹۳ قانون تجارت: شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد ۳۲۳۳ لازم‌الرعایه است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • شرکت تعاونی: شرکتی که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هر گونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه‌بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی نام دارد.[۱]

نکات توضیحی

اگر تشکیل شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی باشد، مسئولیت مدیران همان مسئولیت مدیران شرکت سهامی خواهد بود. البته اگر مدیران به نحو دیگری توافق کرده باشند، مطابق همان عمل خواهد شد. نکته‌ی دیگر آن که، عملاً و با توجه به مقررات قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ۱۳۷۰، قسمت اخیر ماده ۱۹۳ قانون تجارت نسخ ضمنی شده‌است. از این رو تشکیل شرکت‌های تعاونی تنها در قالب شرکت‌های سهامی است و اصول و قواعد شرکت سهامی در مورد آن اجرا خواهد شد.[۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651560
  2. سعید خردمندی. وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4851760