ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان: اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:

1 - کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.

2 - شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

3 - اثر سمعی و بصری به منظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

4 - اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

5 - نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.

6 - هرگونه پیکره (مجسمه).

7 - اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

8 - اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.

9 - اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.

10 - اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.

11 - اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.

12 - هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اثر سمعی_بصری به اثری اطلاق می شود که متشکل است از مجموعه ای از تصاویر متوالی و مرتبط، به نحوی که مشاهده آن تصاویر، احساس متحرک بودن را در ذهن به وجود آورد. درواقع، هرگاه سلسله تصاویر مرتبط ضبط شده به وسیله دستگاهی مناسب، قابل دیدن شوند و تاثیر حرکت آنها برجای مانده باشد، این سلسله تصاویر نیز از مصادیق آثار سمعی بصری محسوب می شوند.[۱] اثر سمعی بصری اعم از اثر سینمایی، اثر تلویزیونی و بازی های ویدئویی است. [۲]

مطالعات تطبیقی

کنوانسیون برن، حمایت از بسیاری از آثار، از جمله آثار هنری کاربردی، مدل ها و طرح های صنعتی، آثار مربوط به فرهنگ عامه یا آثار فولکوریک، سخنرانی های خاص، متون رسمی، قانونی، حقوقی و اداری و ترجمه های رسمی چنین متونی را اختیاری و به عهده قانون ملی کشورها گذاشته است.[۳]

در قانون فعلی ایران، متن قوانین و سایر متون رسمی، مشمول حمایت قانون واقع نشده اند.[۴]

در ماده 2 کنوانسیون برن، آثار ادبی و هنری مورد حمایت این کنواسیون که فهرستی روشن اما غیرکامل از آثار مورد حمایت است و شامل هر نوع تولید اصلی در قلمرو ادبی و علمی هنری است، ذکر شده اند.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آثار مورد حمایت نظام مالکیت ادبی و هنری در قوانین ملی کشورها، غالبا به صورت تمثیلی و غیرحصری بیان شده اند.[۶]

در قانون ایران، آثار زیر به طور شفاف و به صراحت مورد حمایت واقع نشده اند:

_ سخنرانی ها، خطابه ها، کنفرانس ها و سایر آثار مشابه

_ آثار نمایشی و موزیکال_نمایشی

_ طراحی رقص و نمایش بدون کلام

_ آثار سینمایی

_ آثار هنری کاربردی[۷]

نکات توضیحی

شرایط حمایت از آثار شفاهی، در قوانین فعلی ایران مقرر نشده است.[۸]

انتقادات

اثرهای مورد حمایت که در این ماده بیان شده اند، در شرایط کنونی، جامع و کامل نمی باشد و خلأ حمایت از مواردی از قبیل آثار شفاهی وجود دارد.[۹]

مصادیق و نمونه ها

دفاعیات وکلا در برخی از نظام های حقوقی ملی، مورد حمایت کپی رایت می باشد.[۱۰]

خطابه ها (به صورت سخنرانی) به موجب بند 1 ماده 2 کنوانسیون برن مورد حمایت این کنوانسیون اند.[۱۱]

جزوه، براساس کنوانسیون برن و هم چنین بند 1 ماده 2 از این قانون، مورد حمایت است.[۱۲]

بروشورها، یکی از مصادیق مورد حمایت کپی رایت می باشند.[۱۳]

کنده کاری (حکاکی) به موجب ماده 2 کنوانسیون برن، از آثار مورد حمایت این کنوانسیون است.[۱۴]

آثار سیرک در برخی از نظام های ملی مورد حمایت کپی رایت واقع شده اند. [۱۵]

مقالات مرتبط

جرم تقلب در تهیه آثار علمی

نظریة ادغام و آثار مبین واقعیت: بیان واقعیت یا نقض؟

مبانی حمایت از مالکیت فکری با مطالعه موردی حق مولف

غذا با طعم حق مؤلف: امکان سنجی حمایت حقوق مالکیت ادبی و هنری از ابتکارات آشپزی (مطالعة تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)

نقش حقوق مالکیت فکري در حمایت از صنعت گردشگري

منابع

 1. سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5161424
 2. سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5161428
 3. سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5209696
 4. سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5209720
 5. منوچهر توسلی نائینی و شهین جعفری. کنوانسیون برن 1886 و مزایای الحاق. پژوهش های فقه و حقوق اسلامی پاییز 1388 سال ششم شماره 17، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5242396
 6. سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228056
 7. سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5209716
 8. یوسف ابراهیمی. مسئولیت مدنی ناشی از نقض کپی رایت. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5265744
 9. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4779428
 10. سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5224556
 11. سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5159568
 12. سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5223544
 13. سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5223552
 14. سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5192304
 15. سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5163176