ممانعت از حق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ممانعت از حق به این معناست که شخصی مانع صاحب حق ارتفاق یا انتفاع از اعمال حق خود گردد.[۱][۲] در ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنین بیان شده است که دعوای ممانعت از حق عبارت است از:«تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد».[۳]

مواد مرتبط

دعوای ممانعت از حق

دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.[۴][۵]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657812
  2. صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657816
  3. ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330780
  5. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3508824