نظریه شماره 7/1401/1112 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احاله پرونده به دادگاه تجدید نظر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1112
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۱۱۲
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۶۸-۱۱۱۲ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۴/۲۵
موضوع نظریهآیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت
محور نظریهاحاله

چکیده نظریه شماره 7/1401/1112 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احاله پرونده به دادگاه تجدید نظر: با توجه به این که دادگاه نخستین قبلا نسبت به موضوع رسیدگی و حکم صادر کرده است، بنابراین دادگاه تجدید نظر باید پس از واگذاری پرونده در مقام تجدید نظرخواهی به رسیدگی ادامه داده و رأی مقتضی صادر کند و ارسال پرونده به دادگاه نخستین صحیح نیست.

استعلام

دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را به لحاظ عدم صلاحیت نقض و پرونده را به مرجع صالح (دادگاه ویژه) ارسال کرده است. دادگاه ویژه رسیدگی را به دادگاه تجدید نظر احاله داده است. ۱- آیا احاله به تجدید نظر صحیح است یا باید به بدوی احاله می شد؟ ۲- بر فرض صحت احاله به تجدید نظر، با فرض اینکه قبلا رأی را نقض کرده، مستقیما مجاز به دادرسی است یا باید پرونده را حسب مورد به دادگاه بدوی یا دادسرا ارسال نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از این که اختیار واگذاری پرونده به سایر مراجع قضایی به شرح مقرر در تبصره ماده ۱۳ آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت اختصاص به دادسرای ویژه روحانیت دارد و نحو احاله پرونده در فرض استعلام مبهم می باشد؛ اما در فرض استعلام با توجه به این که دادگاه نخستین قبلا نسبت به موضوع رسیدگی و حکم صادر کرده است، بنابراین دادگاه تجدید نظر باید پس از واگذاری پرونده در مقام تجدید نظرخواهی به رسیدگی ادامه داده و رأی مقتضی صادر کند و ارسال پرونده به دادگاه نخستین صحیح نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته