نظریه شماره 7/1402/82 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سگ گردانی در معابر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1402/82 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سگ گردانی در معابر:با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، نمی توان آن رفتار را جرم تلقی کرد و چون برای همراه داشتن سگ در معابر و پارک ها مجازاتی پیش بینی نشده است، لذا این رفتار جرم نیست؛ مگر این که این رفتار به گونه ای باشد که مشمول ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و یا دیگر قوانین کیفری باشد.

نظریه مشورتی 7/1402/82
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۸۲
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۸۶/۲-۸۲ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۲/۱۳
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهسگ گردانی

استعلام

آیا سگ گردانی مطابق قوانین فعلی خصوصا ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قابل مجازات می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، نمی توان آن رفتار را جرم تلقی کرد و چون برای همراه داشتن سگ در معابر و پارک ها مجازاتی پیش بینی نشده است، لذا این رفتار جرم نیست؛ مگر این که این رفتار به گونه ای باشد که مشمول ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و یا دیگر قوانین کیفری باشد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته