جرم به سرایت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جرم به سرایت را باید هر جرمی دانست که ناشی از سرایت جرم دیگر اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد.[۱]

در قانون

ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص جرم به سرایت است. بر اساس این ماده لازم است جانی را مسئول هر جراحتی دانست که در اثر سرایت به وجود می آید.[۲]

ارکان جرم

عناصر جرم به سرایت را به شرح ذیل دانسته‌اند:

  1. وقوع جرم بر انسان یا اموال
  2. وجود عنصر معنوی اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض
  3. وقوع سرایت نظیر جراحتی که به نقص عضو منتهی می‌شود
  4. وقوع جرمی جدید در نتیجه سرایت جرم اولیه
  5. قطع نشدن ارتباط تأثیر جرم اول با جرم جدید[۳]

در رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آمل در آبان 1383 در فرض سرایت صدمات بیمار به سایر بدن وی در اثر همان بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات پزشکی، طرح شکایت کیفری مجدد از طرف مصدوم و دریافت دیه برای صدمات اضافه شده قابل رسیدگی است.[۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1759196
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712740
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4888156
  4. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280444