مال مثلی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از مثلی)

مال مثلی یعنی مالی که اشباه و نظایر فراوان دارد. [۱]

منابع

  1. نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1912392