مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام مقاله ای از جواد تقی زاده و مظفر علیکرمی بوده که در شماره اول دوره چهارم (تیر 1391) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.

چکیده

رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را عهده‌دار است. مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی با ابهاماتی در نظام حقوقی ایران مواجه است. به نظر می‌رسد که رئیس جمهور مسئول اجرای کلیت قانون اساسی است به استثنای اموری که رهبری "مباشرتا" انجام می‌دهد. مسئولیت اجرای قانون اساسی اعم از وظیفه اجرای قانون اساسی و پاسخگویی در قبال اجرای آن است. به منظور انجام این مسئولیت، رئیس جمهور دارای اختیارات قانونی است.

کلید واژه ها

  • مسئولیت
  • اجرا
  • نظارت
  • رئیس جمهور
  • قانون اساسی

مواد مرتبط