تشکیل پرونده شخصیت برای متهم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مطابق ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف - گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب - گزارش پزشکی و روان پزشکی»

به موجب این ماده، تشکیل پرونده شخصیت برای متهم در مواردی الزامی می‌باشد،[۱]پرونده شخصیت، پرونده ای جدا از پرونده مربوط به رفتار مجرمانه فرد و در واقع حاوی اطلاعاتی از شخصیت مرتکب این رفتار و هدف از آن اتخاذ تدابیر کیفری یا تامینی متناسب با شخصیت مرتکب است، ضمناً رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها در صورت وجود پرونده شخصیت متهم، راحت تر صورت می‌پذیرد.[۲]

این پرونده توسط واحد مددکاری اجتماعی تهیه می‌شود، واحد فوق به وسیله قوه قضاییه در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود.[۳] اطلاعات مندرج در این پرونده، در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم و نیز وضعیت پزشکی و روانپزشکی او است.[۴]

لازم به ذکر است که در خصوص پرونده‌های مرتبط با اتهامات اطفال و نوجوانان، علاوه بر موارد مقرر شده در این ماده، تشکیل پرونده شخصیت در جرایم تعزیری درجه ۵ و ۶ نیز الزامی است،[۵] به این حکم در ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.

مواد مرتبط

ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

  1. محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277520
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278356
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692440
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692428
  5. محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277524