ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف - گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب - گزارش پزشکی و روان پزشکی

پیشینه

ماده فوق را باید از ابداعات جدید قانونگذار تلقی نمود که پیشتر سابقه نداشته‌است.[۱]

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده، تشکیل پرونده شخصیت برای متهم در مواردی الزامی می‌باشد،[۲]پرونده شخصیت را باید پرونده ای جدا از پرونده اتهامی دانست که حاوی اطلاعاتی در باب شخصیت مرتکب است.[۳] این پرونده توسط واحد مددکاری اجتماعی تهیه می‌شود، واحد فوق به وسیله قوه قضاییه در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود.[۴] اطلاعات مندرج در این پرونده، در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم و نیز وضعیت پزشکی و روانپزشکی او است.[۵]

لازم به ذکر است که در خصوص پرونده‌های مرتبط با اتهامات اطفال و نوجوانان، علاوه بر موارد مقرر شده در این ماده، تشکیل پرونده شخصیت در جرایم تعزیری درجه ۵ و ۶ نیز الزامی است.[۶]

نکات توضیحی

در حقوق ایران در مواردی نظیر تشخیص مجازات مناسب تر برای متهم برای اعمال کیفیات مخففه، بررسی و تحقیق در خصوص ابعاد شخصیت متهم یا محکوم علیه از سوی بازپرس یا قاضی پیش بینی شده است.[۷]

مقالات مرتبط

رویه قضایی

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277516
  2. محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277520
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692404
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692440
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692428
  6. محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277524
  7. ابراهیم ابراهیمی. پرونده شخصیت در فرآیند کیفری ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2209552