طفل

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

صغیر در عربی از ریشه صغر و جمع آن صغار به معنای کوچک، طفل نابالغ، مقابل کبیر است.[۱] در تعریف دیگری از صغیر چنین آمده است: صغیر کسی است که به سن 18 سال تمام نرسیده باشد.[۲] و در تعریف طفل آمده است: طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.(سن بلوغ در پسران 15 سال و در دختران 9 سال قمری است)[۳]

منابع

  1. امید یزدی. دانشنامه حقوق خانواده. چاپ 1. آوا، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486764
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486772
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612080