تقصیر

از ویکی حقوق

تقصیر یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید ترک می گردید.[۱] تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.[۲]

منابع

  1. صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3883044
  2. ماده ۹۵۳ قانون مدنی