دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مطابق ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.»

این ماده در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری یک است که توسط اطفال بالغ کمتر از ۱۸ سال رخ می‌دهد.[۱] این مرجع صالح همان دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان است که شعبه ای تخصصی از دادگاه‌های کیفری یک بوده و در راستای رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال ایجاد شده‌است.[۲]

مواد مرتبط

ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

تجدیدنظر خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه

مرجع تجدیدنظر خواهی

در قانون

مطابق ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد. مرجع فرجام خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است.»

ملاک تعیین مرجع تجدیدنظر خواهی

برخلاف ملاک و قاعده اصلی در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر که همان «بررسی مجازات جرم» است، در خصوص جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان، قانون گذار ملاک تعیین مرجع صالح برای اعتراض را «دادگاه صادر کننده حکم» قرار داده‌است، بدین شرح که اگر مرجع صادر کننده حکم، دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، مرجع تجدید نظر شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد، اما مرجع تجدید نظر از آراء دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است، در این امر تفاوتی در میزان مجازات وجود ندارد.[۳]

آراء قابل تجدیدنظر

در قانون

بر اساس ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظر خواهی است.»

مقصود از «در تمامی موارد» عدم محدودیت آراء این دادگاه به موارد مذکور در ماده ۴۲۷ است.[۴] لذا در این خصوص قانونگذار تفاوتی میان جرایم قائل نشده‌است.[۵]

ماده فوق، آراء هر دو دادگاه اطفال و نوجوانان و نیز دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را در بر می‌گیرد.[۶]

مرجع تسلیم درخواست تجدیدنظر

درخواست تجدید نظر خواهی را به سه مرجع می‌توان تقدیم کرد:

 1. دفتر دادگاه صادر کننده حکم
 2. دفتر دادگاه تجدید نظر استان
 3. دفتر کانون اصلاح و تربیت[۷]

در قانون

به موجب ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را می‌توان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.»

اشخاص دارای حق درخواست تجدیدنظر

در قانون

مطابق ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان یا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می‌تواند درخواست تجدید نظر نماید. مدعی خصوصی می‌تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظر خواهی کند.»

مدعی خصوصی

حق مطلق مدعی خصوصی در تجدید نظر نسبت به آراء کیفری، به موارد مقرر در این ماده، مقید شده‌است.[۸]

تجدیدنظر خواهی از قرار بایگانی پرونده

نکته دیگر آن که قرار بایگانی پرونده در مواردی صادر می‌شود که شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد؛ لذا بر اساس ماده فوق که یکی از موارد قابل تجدید نظر از سوی مدعی خصوصی را قرار بایگانی پرونده دانسته، باید چنین تفسیر کرد که این مورد ناظر به حالتی است که شاکی از باب صدور این قرار، در حال بقاء شکایت خود و عدم گذشت اعتراض داشته باشد.[۹]

جستارهای وابسته

دادگاه کیفری یک

دادگاه اطفال و نوجوانان

منابع

 1. سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3145244
 2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699636
 3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714452
 4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714492
 5. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891704
 6. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714500
 7. علی اصغر مهابادی. آیین دادرسی کیفری کاربردی بر اساس قانون مصوب 1392. چاپ 1. دوراندیشان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279132
 8. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714516
 9. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714528