ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاک‌نویس یا تایپ شود. این رأی که «دادنامه» خوانده می‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج می‌شود و به امضای دادرس یا دادرسان می‌رسد و به مهر شعبه ممهور می‌شود:

الف - شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی

ب - مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشان

پ - مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنان

ت ـ گردش کار و متن کامل رأی

توضیح واژگان

لازم است میان دو مفهوم «رأی» و «دادنامه» قائل به تفکیک شد، به عبارت دیگر، رای دادگاه پس از انشای لفظی نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان رسیده و تبدیل به دادنامه می‌شود.[۱]

مقصود از «انشاء رای» همان بیان کلمات و عبارات در خصوص بررسی و دادرسی همه‌جانبه موضوع از سوی قاضی دادگاه به عنوان مرجعی بیطرف و کسب نتیجه ای قاطع است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این باره پس از اتمام رسیدگی و صدور رأی و امضاء آن، دادرس دیگر حق هیچگونه دخل و تصرف یا تغییر در مفاد آن را مگر در حدود اصلاح رأی و رفع اشتباهات قلمی ندارد.[۳]

گروهی معتقدند لازم است دادگاه در ابتدا رأی را به صورت اداء کلمات و الفاظ بیان و اعلام نموده و سپس آن را بنویسد.[۴]

رویه‌های قضایی

بر اساس دادنامه شماره ۵۲ تاریخ ۱۳۷۵/۳/۲۷؛ دادرس دادگاه عمومی، در عدم تصریح نام و سمت خود و همچنین در صدور حکم غیر مستند در رای صادره متخلف شناخته شد.[۵]

منابع

  1. توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4854216
  2. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885384
  3. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546220
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3856908
  5. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279864