ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.

توضیح واژگان

دادنامه: برگه چاپی ویژه ای است که دادگاه‌ها آرای خود را در آن پاکنویس نموده و به امضای دادرسی یا دادرسان می‌رسد.[۱][۲][۳]

پیشینه

در ماده ۱۵۸ قانون سابق دادگاه‌ها نسبت به قرارهایی که مستقلاً قابل پژوهش نبودند موظف به پاکنویس قرار نبودند اما با توجه به صراحت این ماده مطلق آرا صادره از محاکم اعم از حکم و قرار باید پاکنویس شوند.[۴][۵]

مشابه این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ نیز ذیل ماده ۴۴۷ پیش‌بینی شده بود.[۶]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده آرای صادره از محاکم اعم از آرای قابل اعتراض یا غیرقابل اعتراض باید ظرف ۵ روز پاکنویس و به صورت دادنامه تنظیم شوند.[۷]

مطابق مواد ۲۹۶ و ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی آرای صادره از دادگاه‌ها دو نوبت به امضای دادرس (دادرسان) خواهد رسید ابتدا زمان انشای رای و سپس پس از تنظیم دادنامه.[۸] هر دو این امضا دارای اهمیت ویژه ای می‌باشد چرا که رای دادگاه بدون امضا دادرس فاقد ارزش قضایی و قانونی است.[۹]

در عمل پیش نویس رای در فرم مخصوصی که توسط قوه قضاییه تنظیم گردیده و دادنامه نامیده می‌شود تایپ شده و به امضای دادرس یا دادرسان در می‌آید.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

نمونه برگ دادنامه اسکن شود

رویه قضایی

نشست های علمی مرتبط

مقالات مرتبط

جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339416
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330060
  3. . 
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3857152
  5. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474796
  6. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798492
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573412
  8. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250504
  9. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3597660
  10. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3597764