ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی: جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به‌ شرح زیر مورد حکم واقع می‌ شود و با نظارت اجرای احکام وصول می‌ گردد:

الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (83) تا یکصد و هشتاد روز

ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (83) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز

پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (83) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز

ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (83) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار قواعد مربوط به یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس، تحت عنوان جزای نقدی روزانه را تعیین کرده است که طبق آن بخشی از درآمد روزانه محکوم باید به صندوق دولت، واریز شود، اجرای این مجازات در خصوص کسانی امکان پذیر است که دارای شغل و درآمد معینی باشند،[۱] بنابراین نمیتوان شخصی را ملزم به کسب درآمد کرد تا مشمول این مواد قرار گیرد، همچنین در خصوص کسر یارانه پرداختی توسط دولت نیز تردید وجود دارد.[۲] علاوه بر این طبق تبصره ماده 85، محکوم باید در پایان هر ماه، مجموع جزای نقدی روزانه ماه گذشته را پرداخت کند نه اینکه هر روز مبلغ مذکور را واریز نماید.[۳] طبق بند های ماده مذکور، حداکثر میزان جزای نقدی روزانه، میتواند یک چهارم درآمد شخص باشد. [۴] گفتنی است در صورتی که محکوم جزای نقدی مذکور را پرداخت نکند، مشمول مقررات ماده 81 قرار میگیرد نه قانون اجرای محکومیت های مالی.[۵]

انتقادات

قانونگذار در این مورد که درآمد محکوم علیه در زمان صدور حکم، ملاک تعیین جزای نقدی روزانه است یا در زمان اجرای مجازات، تعیین تکلیف نکرده است، همچنین مشخص نیست که تغییر در آمد محکوم، چه آثاری در حکم دادگاه خواهد داشت.[۶]

رویه های قضایی

منابع

  1. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336400
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803900
  3. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938112
  4. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273492
  5. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336512
  6. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336484