ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامیمجازات‌ های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ‌است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌ دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌ شود.

تبصره ـ دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌ کند. دادگاه نمی‌ تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌ های جایگزین حکم دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «مجازات های جایگزین حبس»، مجازات های خفیف و یا گاهی اقدامات تأمینی هستند که با احراز شرایطی میتوانند جایگزین مجازات زندان شوند.[۱]

«دوره مراقبت»، دوره‌ ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می‌ گردد. [۲]

«خدمات عمومی رایگان»، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به‌ شرح ذیل مورد حکم واقع می‌ شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌ گردد.[۳]

«جزای نقدی روزانه»، یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که با نظارت اجرای احکام وصول می‌ گردد. [۴] به عبارت بهتر جزای نقدی روزانه بخشی از درآمد روزانه محکوم است باید به صندوق دولت واریز شود، اجرای این مجازات در خصوص کسانی امکان پذیر است که دارای شغل و درآمد معینی باشند.[۵]

منظور از «محرومیت از حقوق اجتماعی»، همان تحمیل محرومیت های اجتماعی مندرج در ماده 26 بر محکوم علیه است.[۶]

پیشینه

این ماده، در قوانین پیشین سابقه ای ندارد و از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود.[۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده، تعریفی از مجازات های جایگزین حبس ارائه نموده است. طبق تبصره این ماده، دادگاه حداکثر میتواند متهم را به دو نوع مجازات جایگزین محکوم نماید. [۸]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710664
  2. ماده 83 قانون مجازات اسلامی
  3. ماده 84 قانون مجازات اسلامی
  4. ماده 85 قانون مجازات اسلامی
  5. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336400
  6. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336580
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143504
  8. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962544