حیازت

از ویکی حقوق

مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.[۱]

منابع