شکار

از ویکی حقوق

مقصود از شکار، گرفتن حیوان به طرقی مثل انداختن تیر به سمت اوست.[۱]

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433736