مدعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد. مدعی و منکر. دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را مدعی علیه یا منکر می‌نامند.[۱]

مطالعات تطبیقی

حقوقدانان مشهور مصری در تعریف مدعی چنین می‌گویند: «مدعی در دعوای استحقاق کسی است که ادعای مالکیت شی‌ای را دارد و مدعی علیه هم کسی است که عادتاً ملک را در ید خود دارد و آن را حیازت می‌کند».[۲]

رویه قضایی

منابع

  1. علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654184
  2. علی مهاجری. دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 2. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1626196