غصب

از ویکی حقوق

غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان.[۱]

منابع