حق‌الوکاله

از ویکی حقوق

به اجرت و حق الزحمه ای که توسط موکل بابت خدمات وکی، به وی پرداخت می گردد؛ حق الوکاله گویند.[۱]

منابع

  1. علی نجفی. حقوق بانکی روش های وصول مطالبات معوق بانکی. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3202304