شاهد

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از شهود)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

به کسی که موضوع مورد شهادت را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد، شاهد گفته می‌شود.[۱]

مواد مرتبط

انواع شاهد

شاهد اصل

شاهد اصل، کسی که شخصاً وقوف بر مشهود پیدا کرده‌است و اگر نزد کسی شهادت دهد او را متحمل شهادت گردانیده تا در صورت نیاز آن فرد گواهی بر مفاد شهادت او بدهد.[۲]

شاهد فرع

شاهد فرع، شاهدی است که شخصاً به مورد شهادت واقف نبوده بلکه شهادت بر شهادت شاهد اصل می‌دهد.[۳]

ویژگی‌های شاهد در حقوق ثبت

رویه‌های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651324
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333412
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333436
  4. ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک