اصل ۱۱۸ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۱۱۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که‏ قانون تعیین می‌کند.

منابع