اصل ۱۵۱ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۱۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به حکم آیه کریمه و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌ الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم‌ الله یعلمهم دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

فلسفه و مبانی نظری

از آنجایی که مسئولیت دفاعی در نظام سیاسی اسلام به صورت واجب کفائی و بر عهده کلیه مسلمانانی است که توانایی مشارکت در امر دفاع را دارند و از سوی دیگر کسب توانایی دفاعی بر همه افراد جامعه اسلامی مقرر شده اصل 151 قانون اساسی دولت را موظف فراهم نمودن امکانات آموزش نظامی و دفاعی برای همه مردم کشور کرده است. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هدف از تشکیل بسیج مستضعفین ( وابسته به سپاه پاسداران) ایجاد توانایی های لازم در کلیه اقراد معتقد به قانون و اهداف انقلاب اسلامی و کمک به مردم در هنگام بروز بلایا و حوادت غیر مترقبه با هماهنگی مراجع ذیربط می باشد. [۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه 60 سوره انفال

مواد مرتبط

لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بسیج ملی مصوب 1359

منابع

  1. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212852
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744104