اصل ۱۶ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۱۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته‌است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مطابق جلد اول از صورت مشروح و مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی چون دین اکثریت مردم ایران، اسلام است و زبان عربی زبان قرآن و دین محسوب می‌شود، این زبان از پایگاه وسیعی برخوردار است.[۱]

منابع

  1. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718816