اصل ۶۵ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: پس از برگزاری انتخابات‏، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آئین نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون‏ اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آئین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است‏.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نمایندگان وظیفه دارند در جلسات رسمی مجلس حضور یابند. وجود مقررات انضباطی در خصوص حضور و غیاب نمایندگان می تواند از بروز اخلال هایی همچون عدم حضور نمایندگان به دلایل سیاسی و جلوگیری از رسمیت یافتن جلسات توسط آنان جلوگیری نماید.[۱] در همین راستا امروزه در اکثر کشورهای جهان، تهیه و تنظیم نظامنامه داخلی مجالس بر عهده خود آنان است که به آن استقلال نظام نامه ای می گویند. علت این استقلال در تصویب نظامنامه این است که مجلس نحوه اعمال حقوق پارلمانی خود را راسا تعیین نموده و از حداکثر آزادی و استقلال در برابر مقامات خارج از پارلمان برخوردار باشد.[۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725744
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725744