اصل ۱۲۰ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 120 قانون اساسی)

اصل ۱۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای‌گیری یکی از نامزدهائی که صلاحیت او طبق این‏ قانون احراز شده فوت کند، انتخابات بمدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای تعویق دو هفته ای انتخابات در اثر فوت یکی از نامزدها دو دلیل می‌توان در نظر گرفت. دلیل اول ادای احترام به شخصیت فقیدی که می‌توانست با برخورداری از صلاحیت‌های علمی و اخلاقی و مدیریتی خود برای جامعه مفید مثمر ثمر باشد و دلیل دوم اینکه لازمه انتخابات سالم جوی به دور از آثار حاشیه ای رخدادهای اجتماعی است و چه بسا فوت یکی از نامزدهای ریاست جمهوری جریان احساسی موقتی در سراسر جامعه ایجاد نماید.[۱]

منابع

  1. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734028