اصل ۱۴۸ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 148 قانون اساسی)

اصل ۱۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته‏، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است‏.

پیشینه

در نظام گذشته اکثر افسران و فرماندهان نظامی به جز حقوق و مزایای نقدی از وسایل و امکانات مادی نظیر خودرو و نیروی انسانی( گماشته) موجود در نیروهای مسلح استفاده شخصی میکردند. تبعا تحولات انقلابی و حساسی های خاص اجتماعی چنین امتیازاتی را تاب نمی آورد و بدین جهت حذف این امتیارات در اصل 148 بازتاب یافت. [۱]

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446352