اصل ۱۱۶ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 116 قانون اساسی)

اصل ۱۱۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهوری را قانون معین می‌کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مطالق ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور موظف است ۳ ماه قبل از پایان دوره ۴ ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم کند و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را از طریق وسائل ارتباط جمهی به اطلاع مردم برساند.[۱]

مواد مرتبط

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴

منابع

  1. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4733880