اصل ۵۴ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 54 قانون اساسی)

اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب‏ قانون تعیین خواهد شد.

توضیح واژگان

دیوان محاسبات: مجمعی اداری به شکل محاکم دادگستری که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند. و یک دادسرا با آن مجمع همکاری می کند. وظیفه دیوان کنترل اداره امور مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست. [۱]

پیشینه

دیوان محاسبات یکی از نهادهایی است که ابتدا در سال 1807 میلادی در کشور فرانسه تاسیس شد و بعدها توسط سایر کشورها از جمله ایران وارد نظام های حقوقی گردید. تاسیس این نهاد به منظور اعمال وظایف نظارتی مجلس بر امور مالی دولت خصوصا در امر بودجه سالیانه بوده است. [۲]

مطالعه تطبیقی

در امریکا ددفتر محاسبات عمومی مامور کنترل اجرای اولیه بودجه است و رئیس آن توسط رئیس جمهور برای مدت 15 سال با موافقت سنا برگزیده می شود. 5258480 همچنین در استرالیا، فرانسه، یونان و ایتالیا دیوان محاسبات جنبه دادگاه عالی مالی دارد. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وظیفه پارلمان تنها تصویب بودجه نیست زیرا نهاد تقنینی وظیفه دارد تا از اجرای درست تصمیمات اتخاذ شده در قالب سند بودجه اطمینان حاصل کند. [۴] بنابر این نظارت بر اجرای بودجه یکی از ارکان نظارت مالی قوه مقننه است که این وظیفه بر عهده دیوان محاسبات است. [۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331212
  2. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4412444
  3. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5258492
  4. خیراله پروین. الزامات و آموزه های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5135908
  5. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4723084