ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از عبارت «خدمات مشاوره ای موجود» در متن ماده، حق داشتن وکیل انتخابی و در صورت عجز، وکیل معاضدتی یا مشاور حقوقی می‌باشد.[۱]

همچنین در گزارش CEPEJ، معاضدت حقوقی به این صورت تعریف شده است: معاضدت حقوقی به کمک های ارائه شده توسط دولت گفته میشود که به اشخاصی ارائه میشود که امکانات مالی کافی برای دفاع از خود در دادگاه یا آغاز فرایند رسیدگی ندارند.گفتنی است در این تعریف معاضدت حقوقی بیشتر به نمایندگی حقوقی در دادگاه برمیگردد اما معاضدت حقوقی شامل مشاوره حقوقی نیز میشود.[۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

مفاد این ماده در قوانین سابق پیش‌بینی نشده بود، در سال ۱۳۹۲ در راستای حمایت از بزه دیده، این ماده وضع گردید و ضابطان را مکلف نمود تا شاکی را از تمهیداتی که در قانون برای آنان در نظر گرفته شده، آگاه سازند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از معاضدت‌های حقوقی سخن گفته شده‌است که در مواد ۱۴، ۶۶ و تبصره ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌اند.[۴]

رویه های قضایی

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278064
  2. احمد مرکزمالمیری. شاخص های نظام قضایی برای بهبود محیط کسب و کار. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402716
  3. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278060
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278048