ماده ۵۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه‌های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه‌های کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده‌است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری دربارهٔ آن تعیین تکلیف شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دادگاه نظامی یک را مهمترین دادگاه نظامی دانسته‌اند که صلاحیت، سازمان و تعداد اعضاء آن همانند دادگاه کیفری یک است.[۱]

رویه‌های قضایی

حکم شماره ۱۰۰۰ _ ۲۲/۹/۲۸ شعبه ۲: چون مقررات قانونی راجع به صلاحیت از قوانین شکلی محسوب و شامل جرایمی که قبل از قانون دادرسی و کیفر ارتش واقع شده خواهد بود بنابراین جرم سرقت مسلحی که قبل از تصویب آن قانون ارتکاب گردیده و مشمول مرور زمان هم نشده در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.[۲]

مواد مرتبط

ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری[۳]

منابع

  1. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم). چاپ 3. میزان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279224
  2. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280576
  3. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279220