ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

غیر علنی بودن را نباید با سرّی بودن هم معنا دانست، مقصود از غیر علنی بودن آن است که بجز متهم، شاکی، وکلای آن‌ها، کارشناسان و شهود و مطلعین و سایر افرادی که حضور آن‌ها لازم دانسته شده‌است، دیگر افراد حق حضور در تحقیقات مقدماتی را ندارند.[۱] البته عده ای معتقدند شهادت شهود علاوه بر غیر علنی بودن باید سرّی نیز باشد.[۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

رسیدگی در دادسرا باید به صورت سرّی، غیر علنی و غیر ترافعی باشد.[۳] این ماده مبتنی بر اصول پذیرفته شده نظام‌های تفتیشی است که به موجب آن تحقیقات باید غیر علنی باشند، این امر البته اختصاص به شهادت شهود نداشته و امور دیگر نظیر بازجویی از متهم و شاکی و دیگر امور را نیز در بر می‌گیرد.[۴] این امر همچنین باعث می‌شود که شهود و مطلعین بدون واهمه اطلاعات خود را در میان بگذارند.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

غیر علنی بودن تحقیقات از ویژگی‌های تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی است که به اقتضای آن باید تحقیقات از شهود نیز به صورت غیر علنی صورت گیرد.[۶] عده ای از ظاهر این ماده چنین برداشت کرده‌اند که شهادت شاهد باید به صورت شفاهی بوده و نوشتن آن مجاز نیست، اما این استنباط فاقد ایراد نیست، چرا که اتفاقاً شهادت کتبی از شهادت شفاهی دقیق تر بوده و امکان انکار آن وجود ندارد.[۷]

نکات توضیحی

بر اساس این ماده پیش از محاکمه، تحقیق از شهود و مطلعین باید به صورت غیر علنی صورت گیرد.[۸]لذا در مرحله تحقیقات کیفری اصل بر غیرعلنی بودن قرار می گیرد.[۹]

منابع

  1. بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3886540
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484472
  3. محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3669376
  4. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484464
  5. نوراله عزیزمحمدی. تحقیقات قضایی در قتل. چاپ 1. بهنامی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3467240
  6. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692592
  7. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484468
  8. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640572
  9. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4455820