ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در همه دادگاه‌هایی که با تعدد قضات تشکیل می‌شوند، در صورت غیبت یا معذور بودن رئیس دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضائی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضائی، عضوی که سن او بیشتر است، وظیفه رئیس دادگاه را بر عهده می‌گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای معتقدند در فرض ایراد رد دادرس در دادگاهی که با سیستم تعدد قضات مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند، مرجع رسیدگی به این ایراد حسب مورد همان دادگاه و از طریق اعضایی است که مورد ایراد قرار نگرفته‌اند یا با دیوان عالی کشور است.[۱]

نکات توضیحی

حضور قضات متعدد در دادرسی را باید یکی از اصول پذیرفته شده دادرسی منصفانه تلقی کرد.[۲]

رویه های قضایی

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279116
  2. حبیب محمدعلی زاده اشکلک و یاسر رشیدی. بررسی اصول دادرسی منصفانه در محاکم کیفری با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری 1392. دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه شماره 10 بهار و تابستان 1399، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279112