ماده ۶۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱ /۴ /۱۳۹۴ لازم‌الاجراء است.

توضیح واژگان

منظور از عبارت «این قانون» در متن فوق، قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ می‌باشد.[۱]

مذاکرات تصویب

مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۱۳۹_ با توجه به ارتباط مقررات این قانون با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ این قانون به عنوان بخشی از قانون مذکور به آن الحاق می‌شود و تمام مقررات آن‌ها شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است.

_اصلاحیه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۹: ماده ۱۳۹ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۱۳۹_ این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخش‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ الحاق و بخش هفتم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به عنوان بخش یازدهم تعیین می‌شود و مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ لازم الاجرا است.

تبصره_ در اجرای حکم این ماده شماره مواد این قانون و بخش هفتم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ در زمان ابلاغ به دولت تعیین و اصلاح می‌شود.

_ تذکر شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳: لازم است مفاد قسمت اول ماده ۱۳۹، با اصلاحاتی که در اجرای اشکالات معموله در این نامه انجام می‌شود اعمال و همزمان به این شورا ارسال گردد.[۲]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278140
  2. فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278144