ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): چنانچه جرم رایانه ای در صلاحیت دادگاه‌های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. در صورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و در صورت اقتضاء صدور کیفرخواست می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

همانند جرایم سنتی، تحقیقات مقدماتی در جرایم رایانه ای نیز دارای یک سری ضوابط و اصول است.[۱] یکی از این اصول «اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی» است که به اعتقاد گروهی، وضع ماده فوق نیز در راستای تأیید همین اصل بوده‌است.[۲]

نکات توضیحی

چنانچه محل وقوع جرایم رایانه ای در جریان تحقیقات مقدماتی یا پیش از صدور حکم در پرونده مشخص شود، لازم است پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.[۳]ضمنا اگر چه لازم است برای رسیدگی به جرایم رایانه ای محل وقوع جرم مشخص شود، اما این امر چندان ساده نبوده و دشواری شناسایی محل وقوع جرم نیز نباید تبدیل به عاملی برای تعلل در رسیدگی شود.[۴]در واقع در جرایم رایانه ای که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه های ایران است، در صورت مشخص نشدن محل وقوع جرم دادگاه می تواند حسب مورد رأی مقتضی را صادر کند. لذا با توجه به این که مجوز رسیدگی در این خصوص از سوی قانون بوده است، محکوم علیه حق تجدید نظرخواهی از رأی صادره را ندارد.[۵]

منابع

  1. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507728
  2. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514816
  3. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231544
  4. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231528
  5. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231548