ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

توضیح واژگان

عبارت «سایر افراد ذی‌ربط» شامل افرادی از جمله مطلع، اعلام کننده جرم، خانواده آنها و خانواده افراد مذکور در این ماده است که از حقوقی از جمله حق حمایت در برابر تهدیدات برخوردارند،[۱]به عنوان مثال در یک دادرسی عادلانه، شاکی، حقوقی دارد از جمله اینکه تعقیب جرایم قابل گذشت منوط به شکایت متضرر از جرم است یا اینکه گذشت وی در جرایم غیرقابل گذشت از کیفیات مخففه به‌شمار می‌رود، همچنین پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی از شرایط اعطای آزادی مشروط، قرار تعلیق تعقیب و صدور حکم مجازات تعلیقی در نظر گرفته می‌شود، شاکی باید بتواند ضرر و زیان خود را مطالبه کند و حق اعتراض به قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب و حکم برائت را داشته باشد،[۲]در واقع آگاهی افراد دخیل در دعوا، از حقوق مسلم طرفین در دادرسی است که سابقاً در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی نشده بود و از نوآوری‌های قانون جدید محسوب می‌شود.[۳]

مواد مرتبط

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی

اصل ۳۵ قانون اساسی

مقالات مرتبط

کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری

رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه‌دیده در فرایند کیفری

حقوق بنیادین بزه‌دیده در فرایند دادرسی کیفری

جایگاه بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان

رویه قضایی

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648400
  2. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2086480
  3. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277616