ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می‌کند و تکمیل آن را می‌خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.

تبصره - هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده را باید از مصادیق استثنائی دانست که به موجب آن نظر دادستان بر بازپرس تحمیل می‌شود.[۱]

نکات توضیحی

بر اساس این ماده پرونده انجام شده باید توسط بازپرس به دادستان ارسال شده و دادستان نیز در صورت مشاهده نقایص در پرونده، با اعلام آنان به بازپرس رفع این نقایص را به عنوان تکلیف لازم الاجرا از بازپرس تقاضا می کند.[۲]

رویه‌های قضایی

نشست قضایی: طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت، در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص بداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل نداند؛ بنابراین تشخیص ضرورت تحقیقات با دادستان می‌باشد، بدیهی است دادستان نیز باید در اجرای این وظیفه تحقیقاتی را از بازپرس درخواست نماید که مؤثر در موضوع باشد.[۳]

مواد مرتبط

ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658016
  2. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869212
  3. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279788