ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «مهلت تجدید نظرخواهی» مدتی است که در فرض وجود جهات تجدید نظرخواهی، حق تجدیدنظرخواهی باقی است.[۱]همچنین واژه «درخواست» ناظر بر جنبه کیفری رأی است که نیازمند تنظیم بر روی برگه‌های مخصوص دادخواست نیست، اما واژه «دادخواست» ناظر بر اعتراض نسبت به دعوای خصوصی است که نیازمند تنظیم بر روی برگه‌های چاپی مخصوص است.[۲]

پیشینه

سابقاً ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق، مهلت تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی از احکام قابل اعتراض، بیست روز از تاریخ ابلاغ است.[۴]

نکات توضیحی

این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می‌باشد. [۵] لذا باید مهلت تجدید نظر خواهی را بر مبنای «محل اقامت تجدید نظرخواه» به دو دسته بیست روزه و دوماهه تفکیک کرد. [۶]

رویه‌های قضایی

بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، در رویه فعلی کیفرخواست شفاهی مورد قبول نیست.[۷]

همچنین بر اساس نظریه مشورتی ۷/۴۶۱۲–۱۳۸۴/۷/۴ اگر محکوم علیه کیفری (اعم از صغیر یا بالغ) بعد از ابلاغ از حکم محکومیت خود اعتراض نکند، حق اعتراض نسبت به آن را مادام که مهلت قانونی اعتراض باقی است خواهد داشت.[۸]

بر اساس نظریه ۷٫۲۴۰۶–۱۳۸۰/۳/۲۱ نیز در فرض تجدید نظرخواهی در مهلت قانونی، باید از اجراء یا ادامه اجرای حکم ولو در فرض اجراء شدن بخشی از آن خودداری شود.[۹]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891804
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710812
  3. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514900
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737364
  5. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786872
  6. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 491808
  7. مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم)). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2578360
  8. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 499884
  9. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 499880