ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.

توضیح واژگان

«شهادت» آن است که از چیزی خبر داده شود و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.[۱]در این باره ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی جرم شهادت دروغ را تشکیل می دهد. عنصر مادی این جرم، ادای شهادت دروغ است.[۲] گفتنی است این جرم همچون قسم دروغ، جرمی مطلق است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در صورت اجتماع شرایط، کارشناس اظهار نظر کننده در خصوص پرونده را نیز در برخواهد داشت.[۴]

نکات توضیحی

به موجب این قانون، جبران خسارت وارده به شخص بی گناهی که در جریان دادرسی یا تحقیقات مقدماتی بازداشت شده و قرار منع تعقیب یا حکم برائت وی صادر شده است، بر عهده دولت است. از همین روی تأسیس صندوقی در وزارت دادگستری بدین منظور پیش بینی شده است.[۵] به موجب قسمت اخیر این ماده دولت حق مراجعه به مسئول اصلی خسارت را در صورتی که بازداشت ناشی از اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب یا تقصیر مقام قضایی باشد، دارد.[۶]

مواد مرتبط

ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع

  1. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516568
  2. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516568
  3. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700456
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763796
  5. بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4777408
  6. بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4777416