ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): کلیه دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضائی نیروهای مسلح و مراجع ذی‌ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

تبصره ۱ (الحاقی۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - آیین نامه اجرائی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه‌ها، هیأتها و کمیسیون‌های ذی‌ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضائی خود را در مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روز آمد نگه دارند.

مذاکرات تصویب

مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۸۹_...

تبصره ۱ _ نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه به موجب آیین نامه ای است که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره ۲ _...

ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷ در تبصره یک ماده ۸۹، ظاهراً منظور از آیین نامه، آیین نامه اجرایی بوده که باید مطابق با قانون باشد؛ بنابراین تبصره مذکور باید با رعایت این امر اصلاح شود.[۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278312