ماده ۶۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۷/۰۸): در صورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکومٌ علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می‌کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه در ماده برای دادستان فقط حق تجدید نظر یا فرجام خواهی در نظر گرفته شده و همچنین با توجه به حصری بودن جهات اعاده دادرسی، دریافت می‌شود که دادستان حق اعاده دادرسی از حکم قطعی شده در مرحله تجدیدنظر یا فرجام را ندارد.[۱]

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۳/۲۴۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷: سؤال: یک فرد نظامی مرتکب جرم شده و سپس از خدمت اخراج می‌شود، دادگاه بدون آنکه از اخراج متهم از خدمت اطلاع داشته باشد، مشارالیه را به تنزیل یک درجه بدل از حبس محکوم می‌نماید. پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال، اجرای احکام دستور اجرای حکم (اعمال تنزیل درجه) را به یگان صادر نموده و یگان در پاسخ اعلام نموده محکوم علیه از خدمت اخراج شده‌است. حال با عنایت به اینکه حکم محکومیت قابلیت اجرا ندارد، اجرای احکام در قبال این رای چه تصمیمی را می‌بایست اتخاذ نماید؟

پاسخ: در فرض مطروحه با توجه به قطعی بودن رأی، موجب قانونی جهت صدور حکم به مجازات دیگر وجود ندارد و با منتفی شدن اجرای رای، پرونده باید بایگانی گردد. ضمنا ماده ۶۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص مورد، تعیین تکلیف نموده‌است.[۲][۳]

مذاکرات تصویب

مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: در صورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکومٌ علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات دیگر اقدام می‌کند.

تذکر شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در سطر آخر ماده ۷۵، پس از واژه «مجازات»، واژه «قانونی» اضافه شود.[۴]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278816
  2. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278772
  3. نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278776
  4. فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278840