ماده 100 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 100 قانون کار: کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت.‌درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آن ها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.

توضیح واژگان

کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.[۱]

وزیر: مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.[۲]

نکات توضیحی

مطابق این ماده باید کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای دارای کارت ویژه با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی با وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشند که در هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و هر گاه مقامات رسمی کارگاه از کارفرما یا مدیر کارگاه تقاضای کارت کردند، ارائه نمایند.حسن کارت ویژه با امضای وزیراین است که بازرسان کار و کارشناسان بهداشت یک پشتیبانی قوی و دارای قدرت را در پشت سر خود حس میکردند و بدون هیچگونه ملاحظه و محافظه کاری و ترس از تهدید و تطمیع کار خود را انجام داده و بدون هیچگونه واهمه ای به وظیفه خود به نحو احسن عمل میکنند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه بازرس یا کارشناس مربوطه از ارائه کارت شناسایی در هنگام ورود به کارگاه خودداری نماید، اشخاص تکلیفی به اجازه ورود و ارائه اطلاعات و مدارک مورد درخواست، به لحاظ عدم احراز هویت و سمت آن ها نخواهند داشت.[۴]

منابع

  1. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
  2. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
  3. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119500
  4. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651764