ماده 163 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 163 قانون کار: هیات‌های حل اختلاف می‌توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمن‌ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی،‌خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارشناس: کارشناس در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و کارشناسی به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفته‌است، خبرویت در زبان عربی نیز از ریشه خبره و به همین معنی می‌باشد.[۱][۲]

انجمن: انجمن، سازمان یا کانونی است که اعضای آن در یک حرفه و با منافع مشترک فعالیت می‌کنند.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به موجب ماده 163 قانون کار، مرجع حل اختلاف کار می تواند راسا یا به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف نظریه مسئولین و کارشناسان صنفی درباره مسائل مهم حقوقی دعوا یا اطلاعات مربوط به اوضاع و احوال ان را با دعوت از ایشان استعلام نماید.[۴] به نظر می رسد نظرات و اطلاعات کارشناسان و مسئولین می تواند برای مرجع حل اختلاف کار حسب مورد (حکمی یا موضوعی بودن نظرات) واجد ارزش شهادت یا کارشناسی بوده و یا صرفا جنبه مشورتی داشته باشد.[۵]

منابع

  1. محمدرضا خسروی. شبان وادی ایمن(مجموعه مقاله های حقوقی و نگارشی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2233424
  2. نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271792
  3. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4378016
  4. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4574372
  5. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4574388