ماده 72 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 72 قانون کار: نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا‌نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

مواد مرتبط

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

  1. مرخصی بدون حقوق کارگر تا دوسال مجاز است.(ماده 16 قانون کار)
  2. چنانچه مرخصی بدون حقوق کارگر به منظور تحصیل باشد، مرخصی تحصیلی نامیده شده و تا دو سال دیگر یعنی جمعاً 4 سال قابل تمدید است.(تبصره ماده 16 قانون کار)
  3. مرخصی به منظور اداء حج واجب به مدت یکماه فقط برای یک نوبت(ماده 67 قانون کار)البته به جای استفاده از مرخصی بدون حقوق چنانچه کارگر مرخصی استحقاقی طلبکار باشد و بخواهد از آن استفاده کند مجاز است.[۱]

در این ایام به دلیل اینکه رابطه کار بین طرفین تعلیق شده، برای کارگر در این دوره سابقه کار حساب نمی شود.[۲]

منابع

  1. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753708
  2. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4549252