ماده 15 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 15 قانون کار: در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقوع آن، از اداره طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

قوه قهریه:آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراء تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانایی خسارتی متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد مانند حریقی که بدون عمد و تخطی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد در نتیجه او سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند.[۱]

پیشینه

ماده مذکور مشابهی در قانون کار 1337 ندارد.

نکات توضیحی

اگر قوه قهریه و بروز حوادث غیر قابل پیش بینی باعث شود تا کار در بخشی از کارگاه متوقف شود، فقط همان بخش قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید، اگر تمام کارگاه متوقف شود کل قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.

موارد تشخیص قوه قهریه و تعلیق قرارداد کار و تعطیل نمودن کارگاه به تشخیص وزارت کار و رفاه اجتماعی است.[۲]

رویه قضایی

مصادیق و نمونه ها

سیل، زلزله و جنگ از مصادیق قوه قاهره است.[۳]

منابع و رفرنس ها

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487504
  2. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118968
  3. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518888